Stichting Historisch Charlois

De Stichting Historisch Charlois (SHC) is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat SHC geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die SHC een schenking doet, kan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Er geldt een aantal regels om de ANBI-status te behouden. Zo moet voor iedereen duidelijk zijn wie de bestuursleden van de stichting zijn en er moet op de website inzicht worden gegeven in de financiŽle situatie van de stichting.

Ons ANBI-registratie nummer is: 803465324

Klik hier voor bestuursinformatie

Klik hier voor financiŽle informatie

Via bovenstaande links komt u direct bij de informatie die wij verplicht zijn te verstrekken in het kader van de ANBI-status en zelfs meer, daar wij graag een open houding hanteren richting onze donateurs, sponsors, subsidie-
verstrekkers en adverteerders.


Afbeelding voor de layout
Afbeelding voor de layout
Facebook icoon
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Contact
Afbeelding voor de layout
Afbeelding voor de layout
Adres:
Wolphaertsbocht 105
3082 AG Rotterdam

Bankrekening:
NL 72 INGB 0651 6424 93

Telefoon:
010-480 66 18

E-mail:
info@historisch-charlois.nl

Openingstijden:
zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
(op feestdagen gesloten)
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Afbeelding voor de layout