Stichting Historisch Charlois

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. De communicatie met het bestuur verloopt via het dagelijks bestuur, bestaande uit de eerstgenoemde drie leden:

Geer Zwaan - Waarnemend voorzitter
E-mail: voorzitter@historisch-charlois.nl

Geer Zwaan - Secretaris
E-mail: secretaris@historisch-charlois.nl

Chris van Helden - 2e Secretaris/penningmeester
E-mail: penningmeester@historisch-charlois.nl

Kees de Valk - Algemeen bestuurslid

Willem van Gilst jr. - Algemeen bestuurslid

Missie

Het beleid van onze stichting stoelt op de missie ‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst'. Dit wordt versterkt door het doel van de stichting, namelijk;

'De belangstelling voor de historie van Charlois te vergroten en te activeren, alsmede het bewaken en bevorderen van de instandhouding van monumenten.’

Voor onze medewerkers vormt deze missie de basis van hun dagelijks functioneren. Zij hanteren daarbij de volgende principes:

Klantgerichtheid:

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hier ook naar handelen.

Kwaliteitsbewustzijn:

Zich er van bewust zijn dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en hier naar handelen. Streven naar continue kwaliteitsverbetering.

Samenwerken:

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen Ún de kwaliteiten en belangen van anderen.

Omgevingsbewustzijn:

Het volgen van relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en het benutten van deze kennis ten behoeve van de organisatie of het vakgebied.

Organisatieontwikkeling en beleid

Formatie
De organisatie heeft een formatieomvang van 40 vrijwilligers.

Organisatieontwikkeling en beleid
SHC is een stichting die zich inzet om de historie van Charlois te bewaren en bewaken. Dit vraagt een organisatie in de directe nabijheid van het bestuur, dat wordt ondersteund in het bereiken van de doelen die de stichting voor ogen heeft.

Om dit te kunnen garanderen werken wij continue aan de ontwikkeling van onze organisatie en hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

Interne- en externe communicatie

Digitale dienstverlening en digitale communicatie worden steeds belangrijker. In het eerste kwartaal 2014 hebben wij een website die voldoet aan de laatste vereisten van de Belastingdienst als het gaat om onze ANBI-status.
Op het gebied van gebruiksgemak en toegankelijkheid van de website hebben we nog een inhaalslag te maken.
Voor onze medewerkers willen wij graag een intranet realiseren zodat zij belangrijke interne informatie makkelijker kunnen opvragen, waar zij zich ook bevinden. Een totale opfrisbeurt met nieuwe menustructuren en actuele informatie is wenselijk.

Ook in het huidige, digitale tijdperk blijven wij beproefde middelen gebruiken zoals informatiefolders en krantenartikelen. Deze media hebben nog steeds een groot bereik.


Afbeelding voor de layout
Afbeelding voor de layout
Facebook icoon
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Contact
Afbeelding voor de layout
Afbeelding voor de layout
Adres:
Wolphaertsbocht 105
3082 AG Rotterdam

Bankrekening:
NL 72 INGB 0651 6424 93

Telefoon:
010-480 66 18

E-mail:
info@historisch-charlois.nl

Openingstijden:
zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
(op feestdagen gesloten)
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Afbeelding voor de layout