Welkom

 

‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst.’

 

 

Vanwege de corona volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM.

Er is onlangs overleg geweest bij ons op de stichting vanwege de corona en er is onder elkaar besloten om de stichting voorlopig beter te sluiten voor het publiek tot 2 januari 2022.

Het kan zijn dat deze periode misschien verlengd wordt. Wij melden dat altijd hier op onze website. Dit allemaal vanwege de huidige corona moeilijkheden. Het is momenteel gewoon geen doen voor onze veelal oudere medewerkers. Op afspraak langs komen blijft echter altijd mogelijk bij ons met maximaal 4 personen. De beste dag daarvoor is de dinsdag. Meldt u zich dan aan op ons info mailadres.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de stichting, ook weer via ons info mailadres.

Wilt u donateur worden van de stichting, klik dan op de knop in het vak WORD DONATEUR onder in deze hoofdpagina. U komt dan op de instructie bladzijde waar alle gegevens die van u nodig zijn staan vermeld. U kunt deze dan ook weer sturen naar ons info mailadres. Men ontvangt dan spoedig het meest recente Ons Charlois blad. Zie ook onze Facebookpagina via de blauwe knop onder in deze pagina voor info omtrent dit meest recente nummer.

DONATIES:

Het minimale bedrag voor een jaarlijks donateurschap is € 17.50        (Meer mag natuurlijk ook. U helpt er immers de stichting mee.)

Dankzij de donaties die wij jaarlijks ontvangen, zijn wij in staat de Charloisse tijden van weleer op een inspirerende wijze te laten herleven. Het voortbestaan van onze stichting hangt voor een groot deel af van deze financiële bijdragen. Denk alleen al aan het beheer van het historisch fotoarchief en ook de uitgave van het blad Ons Charlois die tegenwoordig volledig in huis wordt gemaakt.

De stichting doet echter veel meer. We noemen hier o.a. historisch onderzoek (dit soms samen met de politie) en ook de ontwikkeling van excursies voor het publiek.

Mede om kosten te besparen ontvangt u sinds twee jaar echter geen acceptgiro meer om uw donatie te voldoen. Wij vragen u daarom vriendelijk als u dit nog niet gedaan heeft, zelf uw donatie voor het jaar 2021 over te maken naar:

Rekeningnummer: NL72 INGB 0651 6424 93 t.n.v. Stichting Historisch Charlois

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Tevens willen wij (mede vanwege de coronatijd) de donateurslijst verder actualiseren wat betreft e-mailadressen. Van aardig wat mensen hebben we deze reeds up to date kunnen brengen, maar van sommigen nog niet.

Het is daarom een goede gelegenheid de andere gegevens van u als donateur meteen ook te checken. Dat gaat in 1 moeite door. We willen alles in deze nu graag op 100% brengen.

Onze vraag is, dat als u dit op kunt brengen, om ons een e-mail te sturen met uw meest recente gegevens. Graag met duidelijke vermelding van uw voornaam (of letters), naam, adres met nummer en eventuele toevoeging, postcode, plaats, telefoonnummer(s), e-mailadres (als u dat heeft) en uw IBAN-nummer.

Als u geen e-mailadres heeft, kunt u misschien vragen aan familie of vrienden om dit voor u te doen.

U kunt ons bereiken via onderstaande mogelijkheden:

e-mail:  

info@historisch-charlois.nl

Post:  

Stichting Historisch Charlois

Kaatsbaan 6

3082 DP

Rotterdam

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.

Beste donateurs........

Beste donateurs,

In het jaar 2005 heeft Stichting Historisch Charlois ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de Bevrijding een oorlogsblad uitgegeven van 96 bladzijden.

Dit is toen geschonken aan onze donateurs van toen en o.a. aan de hoogste klassen van de lagere scholen.

Nu hebben we gedacht omdat men veel binnen zit, dit ter afleiding aan onze huidige donateurs te geven voor degenen die dit nog niet hebben en/of geïnteresseerd zijn.

Dit oorlogsblad gaat over mensen uit Charlois.

De voorwaarde is natuurlijk wel zo dat de donatie voor het jaar 2022 is betaald.

Wilt u in het bezit komen van dit blad, stuur dan een email naar ons emailadres:

info@historisch-charlois.nl 

U krijgt dit magazine zo spoedig mogelijk digitaal toegezonden per mail.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Historisch Charlois

Kom hier alles te weten over de rijke historie van Charlois. 
 

Onze stichting zet zich in om de belangstelling voor de historie van Charlois te vergroten en te activeren.

1994

sinds

Daarnaast bewaken en bevorderen wij  de instandhouding van monumenten in Charlois.

Charlois toen & nu

Oppervlakte in 1867

21,42 km²

Oppervlakte in 2018

11,9 km²

0

inwoners Charlois in 2018

0

inwoners Charlois in 1867

FOTO TENTOON
STELLING


Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit ruim 42.000 foto's.

In onze expositie-ruimte...

wisselt het onderwerp van de fototentoonstelling vier keer per jaar.

Presentaties

Raadfoto

Leeshoek

Schoollokaal

Mede door onze adverteerders kunnen wij u vier keer per jaar het blad Ons Charlois aanbieden.

Een overzicht van al onze adverteerders vindt u hier.

Sonneburgh
Sillevis B.V.
Roobol
Condor Transportspecialisten

Financiën

Bestuur

ANBI instelling

Over ons

De start van onze stichting ligt in 1994 toen de fotocollectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families…

Excursies en rondleidingen

Een aantal jaren terug zijn we vanuit de stichting begonnen met het begeleiden van excursies en rondleidingen op het grondgebied van Oud Charlois en haar directe omgeving voor het publiek. Momenteel doen we dat graag op maat voor de mensen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. De stichting vraagt 5 euro per deelnemer. Een wandeling of fietstocht kan naar wens in samenspraak worden ingericht.

Wervingsadvertentie:

Onze stichting is momenteel op zoek naar enige gastheren en gastvrouwen, die het leuk vinden om de oudheidkamer te bemannen tijdens de openingstijden van onze stichting aan de Kaatsbaan 6 te Charlois en het publiek een kopje koffie te serveren en een praatje te maken met hen in een gezellige ambiance en atmosfeer. Heb je belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met ons secretariaat.