Welkom

‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst.’

 

 

 

 

 

 

Vanwege de corona uitbraak volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM.

Sinds 6 juni zijn we weer open voor het publiek. Hier geldt echter de beperking dat vanwege het vloeroppervlak en ons aanwezige personeel er maximaal maar 2 bezoekers tegelijk binnen kunnen zijn. Ook dient steeds de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. Buiten voor de deur bij ons zijn een paar bankjes waar mensen eventueel op relaxte wijze kunnen wachten als het binnen te druk mocht zijn. Die bankjes staan ook op de Grondherendijk. Wij schenken gewoon koffie voor de bezoekers. U bent bij ons tijdens de openingstijden of op afspraak dus van harte welkom.

 

Beste donateurs........

 

Beste donateurs,

In het jaar 2005 heeft Stichting Historisch Charlois ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de Bevrijding een oorlogsblad uitgegeven van 96 bladzijden.

Dit is toen geschonken aan onze donateurs van toen en o.a. aan de hoogste klassen van de lagere scholen.

Nu hebben we gedacht omdat men veel binnen zit, dit ter afleiding aan onze huidige donateurs te geven voor degenen die dit nog niet hebben en/of geïnteresseerd zijn.

Dit oorlogsblad gaat over mensen uit Charlois.

De voorwaarde is natuurlijk wel zo dat de donatie voor het jaar 2020 is betaald.

Wilt u in het bezit komen van dit blad, stuur dan een email naar ons emailadres:

info@historisch-charlois.nl 

U krijgt dit magazine zo spoedig mogelijk digitaal toegezonden per mail.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Historisch Charlois

Kom hier alles te weten over de rijke historie van Charlois. 
 

Onze stichting zet zich in om de belangstelling voor de historie van Charlois te vergroten en te activeren.

1994

sinds

Daarnaast bewaken en bevorderen wij  de instandhouding van monumenten in Charlois.

Charlois toen & nu

Oppervlakte in 1867

21,42 km²

Oppervlakte in 2018

11,9 km²

0

inwoners Charlois in 2018

0

inwoners Charlois in 1867

FOTO TENTOON
STELLING


Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit ruim 42.000 foto's.

In onze expositie-ruimte...

wisselt het onderwerp van de fototentoonstelling vier keer per jaar.

Presentaties

Raadfoto

Leeshoek

Schoollokaal

Mede door onze adverteerders kunnen wij u vier keer per jaar het blad Ons Charlois aanbieden.

Een overzicht van al onze adverteerders vindt u hier.

Sonneburgh
Sillevis B.V.
Roobol
Condor Transportspecialisten

Financiën

Bestuur

ANBI instelling

Over ons

De start van onze stichting ligt in 1994 toen de fotocollectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families…

Excursies en rondleidingen

Een aantal jaren terug zijn we vanuit de stichting begonnen met het begeleiden van excursies en rondleidingen op het grondgebied van Oud Charlois en haar directe omgeving voor het publiek. Momenteel doen we dat graag op maat voor de mensen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. De stichting vraagt 5 euro per deelnemer. Een wandeling of fietstocht kan naar wens in samenspraak worden ingericht.

Wervingsadvertentie:

Onze stichting is momenteel op zoek naar enige gastheren en gastvrouwen, die het leuk vinden om de oudheidkamer te bemannen tijdens de openingstijden van onze stichting aan de Kaatsbaan 6 te Charlois en het publiek een kopje koffie te serveren en een praatje te maken met hen in een gezellige ambiance en atmosfeer. Heb je belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met ons secretariaat.