Welkom

 

‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst.’

 

Vanwege de corona uitbraak volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM.

Momenteel zijn wij gewoon weer open voor het publiek.

Het is volgens de regelgeving echter noodzakelijk dat u als bezoeker van de oudheidkamer op Charlois een paar richtlijnen in acht neemt. Maximaal 4 personen kunnen tegelijk bij ons binnen op de Kaatsbaan. Verder dient de regel van 1,5 meter afstand houden  te worden nagekomen. U bent weer vrij om ons te bezoeken. Mondkapjes zijn per 26 juni niet langer een verplichting. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de stichting via ons info mailadres.

Wilt u donateur worden van de stichting, klik dan op de knop in het vak WORD DONATEUR onder in deze hoofdpagina. U komt dan op de instructie pagina waar alle gegevens die van u nodig zijn staan vermeld. U kunt deze dan ook weer sturen naar ons info mailadres. Men ontvangt dan spoedig het meest recente Ons Charlois blad.

DONATIES:

In het magazine Ons Charlois van december 2020 en ook die van maart 2021 en juni 2021 hebben we een oproep gedaan voor het betalen van uw donatie aan de stichting voor het jaar 2021 indien u donateur bent bij ons.

Het minimale bedrag is € 17.50        (Meer mag natuurlijk ook. U helpt er immers de stichting mee.)

Dankzij de donaties die wij jaarlijks ontvangen, zijn wij in staat de Charloisse tijden van weleer op een inspirerende wijze te laten herleven. Het voortbestaan van onze stichting hangt voor een groot deel af van deze financiële bijdragen. Denk alleen al aan het beheer van het historisch fotoarchief en ook de uitgave van het blad Ons Charlois die tegenwoordig volledig in huis wordt gemaakt.

De stichting doet echter veel meer. We noemen hier o.a. historisch onderzoek (dit soms samen met de politie) en ook de ontwikkeling van excursies voor het publiek.

Mede om kosten te besparen ontvangt u sinds twee jaar echter geen acceptgiro meer om uw donatie te voldoen. Wij vragen u daarom vriendelijk als u dit nog niet gedaan heeft, zelf uw donatie voor het jaar 2021 over te maken naar:

Rekeningnummer: NL72 INGB 0651 6424 93 t.n.v. Stichting Historisch Charlois

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Tevens willen wij (mede vanwege de coronatijd) de donateurslijst gaan actualiseren wat betreft e-mailadressen. Van aardig wat mensen hebben we deze reeds up to date kunnen brengen, maar van sommigen nog niet.

Het is daarom een goede gelegenheid de andere gegevens van u als donateur meteen ook te checken. Dat gaat in 1 moeite door. We willen alles in deze nu graag op 100% brengen.

Onze vraag is, dat als u dit op kunt brengen, om ons een e-mail te sturen met uw meest recente gegevens. Graag met duidelijke vermelding van uw voornaam (of letters), naam, adres met nummer en eventuele toevoeging, postcode, plaats, telefoonnummer(s), e-mailadres (als u dat heeft) en uw IBAN-nummer.

Als u geen e-mailadres heeft, kunt u misschien vragen aan familie of vrienden om dit voor u te doen.

U kunt ons bereiken via onderstaande mogelijkheden:

e-mail:  

info@historisch-charlois.nl

Post:  

Stichting Historisch Charlois

Kaatsbaan 6

3082 DP

Rotterdam

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.

 

Hier tevens een bericht van Rein Wolters:

Hallo familie, vrienden en relaties,

Op 18 mei 2018 begonnen vriendin Sjaan Horeweg en ik aan een cruise met het motorschip Rotterdam richting Noordkaap. Onderweg maakten we kennis met tientallen fans/lezers van De Oud-Rotterdammer. Een van hen was Edith van der Meulen uit Apeldoorn. Zij vertelde van aantekeningen van haar moeder – Annie – van een van de drie verschrikkelijke voedseltochten die ze op een gammele fiets maakte in de Hongerwinter 1944/1945 naar Drenthe en Overijssel.

Ze stelde deze beschikbaar en het resulteerde in tien achtereenvolgende paginavolle publicaties in het tweewekelijks verschijnende magazine voor de 50-plusser, De Oud-Rotterdammer. Ik ben eindredacteur Fred Wallast en hoofdredacteur Peter Schilthuizen erkentelijk voor hun spontane medewerking in het voortraject.

Mijn grote dank gaat tevens uit naar Joop van der Hor (uitgeverij MediatHor, auteur, presentator, organisator), Jean-Philip van der Zwaluw (eindredacteur, auteur) en Ferry Fikkers (beeldkunstenaar, opmaker). Het trio heeft vele tientallen pro deo uren meegewerkt en -gedacht binnen het na-traject voor dit boek. Zonder hen was het nimmer gelukt.

Er kwamen verzoeken om de verhalen te bundelen. Daaraan is voldaan en het boekje – 76 pagina’s + bijzondere foto’s en illustraties. Het wordt zaterdag 8 mei gepresenteerd.

(Vanwege de te verwachten drukte kunnen we hier het adres helaas niet noemen.)

Dirk Brandhorst (archivaris van museum Oud-Overschie – De Hoop doet Leven’) overhandigt het eerste exemplaar aan Judith van der Meulen. Dirk Brandhorst is een gekend kenner van WO2 en de Hongerwinter. Het boekje is in opdracht van mij gedrukt in een beperkte oplage en kost – niet voor jullie – 14,95 euro. Voor anderen is het verkrijgbaar via reinwol@outlook.com of telefonisch bij Sjaan Horeweg  010-4154419 of 0618-848646. Sjaan verleende ondersteunende medewerking: redactie, telefonie en bureauwerk.

Het boekje is ook een geschiedkundig hulpmiddel voor les op school, voor senioren die herinneringen willen ophalen en voor jongere mensen met historische interesse voor de geschiedenis van Rotterdam. Het is mijn 57ste boek dat ik heb geschreven en in enkele andere gevallen aan heb meegewerkt. Toevallig ben ik op de dag van de presentatie ook jarig: 75 jaar. Bijzonder is dat Ellie, mijn vrouw, aanwezig zal zijn. Ze woont sinds enkele jaren in een psychiatrische geriatrische verpleeginrichting.

Mocht je niet van deze persoonlijke uitnodiging gebruik maken, laat dat dan weten. Dan kan ik iemand anders vragen voor een van de veertig beschikbare stoelen. Bediening geschiedt aan 2 genodigden per tafel, waar een mondmasker niet hoeft, maar wel de anderhalve meter afstand van elkaar geldt.  Wel een masker op als je gaat wandelen over het terras of als je binnen naar het toilet wil. Volg de aanwijzingen van Berry en Gerard.

12.00 uur: inloop.

12.30 uur: opening en presentatie uitgever Joop van der Hor

13.15 uur: einde presentatie

13.30 uur: einde bijeenkomst (het terras is daarna voor vaste Haventje-bezoekers).

Na afloop zijn bij Sjaan boekjes te koop. Graag gepast betalen. En nu maar hopen op een zonnige zaterdag!!!

 

Met hartelijke groet, Rein Wolters.

Beste donateurs........

Beste donateurs,

In het jaar 2005 heeft Stichting Historisch Charlois ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de Bevrijding een oorlogsblad uitgegeven van 96 bladzijden.

Dit is toen geschonken aan onze donateurs van toen en o.a. aan de hoogste klassen van de lagere scholen.

Nu hebben we gedacht omdat men veel binnen zit, dit ter afleiding aan onze huidige donateurs te geven voor degenen die dit nog niet hebben en/of geïnteresseerd zijn.

Dit oorlogsblad gaat over mensen uit Charlois.

De voorwaarde is natuurlijk wel zo dat de donatie voor het jaar 2021 is betaald.

Wilt u in het bezit komen van dit blad, stuur dan een email naar ons emailadres:

info@historisch-charlois.nl 

U krijgt dit magazine zo spoedig mogelijk digitaal toegezonden per mail.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Historisch Charlois

Kom hier alles te weten over de rijke historie van Charlois. 
 

Onze stichting zet zich in om de belangstelling voor de historie van Charlois te vergroten en te activeren.

1994

sinds

Daarnaast bewaken en bevorderen wij  de instandhouding van monumenten in Charlois.

Charlois toen & nu

Oppervlakte in 1867

21,42 km²

Oppervlakte in 2018

11,9 km²

0

inwoners Charlois in 2018

0

inwoners Charlois in 1867

FOTO TENTOON
STELLING


Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit ruim 42.000 foto's.

In onze expositie-ruimte...

wisselt het onderwerp van de fototentoonstelling vier keer per jaar.

Presentaties

Raadfoto

Leeshoek

Schoollokaal

Mede door onze adverteerders kunnen wij u vier keer per jaar het blad Ons Charlois aanbieden.

Een overzicht van al onze adverteerders vindt u hier.

Sonneburgh
Sillevis B.V.
Roobol
Condor Transportspecialisten

Financiën

Bestuur

ANBI instelling

Over ons

De start van onze stichting ligt in 1994 toen de fotocollectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families…

Excursies en rondleidingen

Een aantal jaren terug zijn we vanuit de stichting begonnen met het begeleiden van excursies en rondleidingen op het grondgebied van Oud Charlois en haar directe omgeving voor het publiek. Momenteel doen we dat graag op maat voor de mensen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. De stichting vraagt 5 euro per deelnemer. Een wandeling of fietstocht kan naar wens in samenspraak worden ingericht.

Wervingsadvertentie:

Onze stichting is momenteel op zoek naar enige gastheren en gastvrouwen, die het leuk vinden om de oudheidkamer te bemannen tijdens de openingstijden van onze stichting aan de Kaatsbaan 6 te Charlois en het publiek een kopje koffie te serveren en een praatje te maken met hen in een gezellige ambiance en atmosfeer. Heb je belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met ons secretariaat.