Welkom

‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst.’

Let op!   Gewijzigde openingstijden vanaf januari 2024. We zijn alleen geopend op zondag en dit om de 14 dagen in de oneven weken, te beginnen op 7 januari. Op dinsdag zijn we echter wekelijks met het team aanwezig. U kunt dan ook bij ons aan de deur komen.

Oproep nieuwe bestuursleden:  We zijn momenteel op zoek naar nieuwe bestuursleden voor Stichting Historisch Charlois. Heeft u belangstelling en wilt u wellicht een dergelijke taak oppakken, neemt u dan contact met ons op. (Dat kan altijd via ons info-mailadres.) Het Kaatsbaan vrijwilligers team kan ook ondersteuning gebruiken.

Heeft u vragen voor het team op de Kaatsbaan? U kunt altijd contact opnemen met de stichting via ons info mailadres. En wilt u donateur worden van de stichting, klik dan op de knop in het vak WORD DONATEUR onder in deze hoofdpagina. U komt dan op de instructie bladzijde waar alle gegevens die van u nodig zijn staan vermeld. U kunt deze dan ook weer sturen naar ons info mailadres. Men ontvangt dan spoedig het meest recente Ons Charlois blad. Zie ook onze Facebookpagina via de blauwe knop onder in deze pagina voor info omtrent dit meest recente nummer.

DONATIES:

Het minimale bedrag voor een jaarlijks donateurschap is momenteel € 20.00        (Meer mag natuurlijk ook. U helpt er immers de stichting mee.)

Dankzij de donaties die wij jaarlijks ontvangen, zijn wij in staat de Charloisse tijden van weleer op een inspirerende wijze te laten herleven. Het voortbestaan van onze stichting hangt voor een groot deel af van deze financiële bijdragen. Denk alleen al aan het beheer van het historisch fotoarchief en ook de uitgave van het blad Ons Charlois die tegenwoordig volledig in huis wordt gemaakt. De stichting doet echter veel meer. We noemen hier o.a. historisch onderzoek (dit soms samen met de politie) en ook de ontwikkeling van excursies voor het publiek. Mede om kosten te besparen ontvangt u sinds twee jaar echter geen acceptgiro meer om uw donatie te voldoen. Wij vragen u daarom vriendelijk als u dit nog niet gedaan heeft, zelf uw donatie voor het jaar 2023 over te maken naar:

Rekeningnummer: NL72 INGB 0651 6424 93 t.n.v. Stichting Historisch Charlois

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Beste donateurs........

In het jaar 2005 heeft Stichting Historisch Charlois ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de Bevrijding een oorlogsblad uitgegeven van 96 bladzijden. Dit is toen geschonken aan onze donateurs van toen en o.a. aan de hoogste klassen van de lagere scholen. Nu hebben we gedacht omdat men soms veel binnen zit, dit ter afleiding aan onze huidige donateurs te geven voor degenen die dit nog niet hebben en/of geïnteresseerd zijn. Dit oorlogsblad gaat natuurlijk over mensen uit Charlois. De voorwaarde is wel zo, dat de donatie voor het jaar 2024 is betaald.

Wilt u in het bezit komen van dit blad, stuur dan een email naar ons mailadres:

info@historisch-charlois.nl 

U krijgt dit magazine zo spoedig mogelijk digitaal toegezonden (via de mail).

En we hebben in deze een aanvulling, want sinds een tijdje is het blad wederom ook fysiek te verkrijgen voor de liefhebber. De prijs is 20 euro plus verzendkosten voor donateurs en 25 euro plus verzendkosten voor anderen per exemplaar. U kunt zich op onze Facebookpagina aanmelden voor dit fysieke blad of stuur een mailtje naar ons info adres. Of kom eventueel langs op de stichting.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Historisch Charlois

Kom hier alles te weten over de rijke historie van Charlois. 
 

Onze stichting zet zich in om de belangstelling voor de historie van Charlois te vergroten en te activeren.

1994

sinds

Daarnaast bewaken en bevorderen wij  de instandhouding van monumenten in Charlois.

Charlois toen & nu

Oppervlakte in 1867

21,42 km²

Oppervlakte in 2018

11,9 km²

0

inwoners Charlois in 2018

0

inwoners Charlois in 1867

FOTO TENTOON
STELLING


Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit ruim 42.000 foto's.

In onze expositie-ruimte...

wisselt het onderwerp van de fototentoonstelling vier keer per jaar.

Presentaties

Raadfoto

Leeshoek

Schoollokaal

Mede door onze adverteerders kunnen wij u vier keer per jaar het blad Ons Charlois aanbieden.

Een overzicht van al onze adverteerders vindt u hier.

Sonneburgh
Sillevis B.V.
Roobol
Condor Transportspecialisten

Financiën

Bestuur

ANBI instelling

Over ons

De start van onze stichting ligt in 1994 toen de fotocollectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families…

Excursies en rondleidingen

Een aantal jaren terug zijn we vanuit de stichting begonnen met het begeleiden van excursies en rondleidingen op het grondgebied van Oud Charlois en haar directe omgeving voor het publiek. Momenteel doen we dat graag op maat voor de mensen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. De stichting vraagt 6 euro per deelnemer. Een wandeling (of eventueel fietstocht) kan naar wens in samenspraak worden ingericht. We doen dat onder het motto ‘Eerst binnen kijken in ons historisch stichtingspand, is buiten veel meer zien en begrijpen’. Alle soorten onderwerpen kunnen aan bod komen. We werken in deze geregeld samen met de Oude Kerk van Charlois en ook andere instanties en organisaties. Al naar gelang hoe dit gewenst is. Catering is in de directe omgeving op meerdere posities/ locaties goed mogelijk.

Wervingsadvertentie:

Onze stichting is momenteel op zoek naar enige gastheren en gastvrouwen, die het leuk vinden om de oudheidkamer te bemannen tijdens de openingstijden van onze stichting aan de Kaatsbaan 6 te Charlois en het publiek een kopje koffie te serveren en een praatje te maken met hen in een gezellige ambiance en atmosfeer. Heb je belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met ons secretariaat.