Welkom

‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst.’

 

Vanwege de corona uitbraak volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM.

We zijn daarom gesloten voor het publiek tot en met 15 maart 2021.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de stichting via ons info mailadres.

Wilt u donateur worden van de stichting, stuur een mailtje met uw gegevens naar ons info mailadres. We nemen dan contact met u op. Ook kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op onze website.

DONATIES:

In het magazine Ons Charlois van december 2020 hebben we een oproep gedaan voor het betalen van uw donatie aan de stichting voor het jaar 2021 indien u donateur bent bij ons.

Het bedrag is op jaarbasis € 17.50

Dankzij de donaties die wij jaarlijks ontvangen, zijn wij in staat de Charloisse tijden van weleer op een inspirerende wijze te laten herleven. Het voortbestaan van onze stichting hangt voor een groot deel af van deze financiële bijdragen. Denk alleen al aan het beheer van het historisch fotoarchief en ook de uitgave van het blad Ons Charlois die tegenwoordig volledig in huis wordt gemaakt. De stichting doet echter veel meer. We noemen hier o.a. historisch onderzoek (dit soms samen met de politie) en ook de ontwikkeling van excursies voor het publiek.

Mede om kosten te besparen ontvangt u sinds twee jaar echter geen acceptgiro meer om uw donatie te voldoen. Wij vragen u daarom vriendelijk als u dit nog niet gedaan heeft, zelf uw donatie voor het jaar 2021 over te maken naar:

Rekeningnummer: NL72 INGB 0651 6424 93 t.n.v. Stichting Historisch Charlois

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Beste donateurs........

Beste donateurs,

In het jaar 2005 heeft Stichting Historisch Charlois ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de Bevrijding een oorlogsblad uitgegeven van 96 bladzijden.

Dit is toen geschonken aan onze donateurs van toen en o.a. aan de hoogste klassen van de lagere scholen.

Nu hebben we gedacht omdat men veel binnen zit, dit ter afleiding aan onze huidige donateurs te geven voor degenen die dit nog niet hebben en/of geïnteresseerd zijn.

Dit oorlogsblad gaat over mensen uit Charlois.

De voorwaarde is natuurlijk wel zo dat de donatie voor het jaar 2021 is betaald.

Wilt u in het bezit komen van dit blad, stuur dan een email naar ons emailadres:

info@historisch-charlois.nl 

U krijgt dit magazine zo spoedig mogelijk digitaal toegezonden per mail.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Historisch Charlois

Kom hier alles te weten over de rijke historie van Charlois. 
 

Onze stichting zet zich in om de belangstelling voor de historie van Charlois te vergroten en te activeren.

1994

sinds

Daarnaast bewaken en bevorderen wij  de instandhouding van monumenten in Charlois.

Charlois toen & nu

Oppervlakte in 1867

21,42 km²

Oppervlakte in 2018

11,9 km²

0

inwoners Charlois in 2018

0

inwoners Charlois in 1867

FOTO TENTOON
STELLING


Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit ruim 42.000 foto's.

In onze expositie-ruimte...

wisselt het onderwerp van de fototentoonstelling vier keer per jaar.

Presentaties

Raadfoto

Leeshoek

Schoollokaal

Mede door onze adverteerders kunnen wij u vier keer per jaar het blad Ons Charlois aanbieden.

Een overzicht van al onze adverteerders vindt u hier.

Sonneburgh
Sillevis B.V.
Roobol
Condor Transportspecialisten

Financiën

Bestuur

ANBI instelling

Over ons

De start van onze stichting ligt in 1994 toen de fotocollectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families…

Excursies en rondleidingen

Een aantal jaren terug zijn we vanuit de stichting begonnen met het begeleiden van excursies en rondleidingen op het grondgebied van Oud Charlois en haar directe omgeving voor het publiek. Momenteel doen we dat graag op maat voor de mensen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. De stichting vraagt 5 euro per deelnemer. Een wandeling of fietstocht kan naar wens in samenspraak worden ingericht.

Wervingsadvertentie:

Onze stichting is momenteel op zoek naar enige gastheren en gastvrouwen, die het leuk vinden om de oudheidkamer te bemannen tijdens de openingstijden van onze stichting aan de Kaatsbaan 6 te Charlois en het publiek een kopje koffie te serveren en een praatje te maken met hen in een gezellige ambiance en atmosfeer. Heb je belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met ons secretariaat.