Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Historisch Charlois (SHC) is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat SHC geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die SHC een schenking doet, kan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Er geldt een aantal regels om de ANBI-status te behouden. Zo moet voor iedereen duidelijk zijn wie de bestuursleden van de stichting zijn en er moet op de website inzicht worden gegeven in de financiƫle situatie van de stichting.

Ons ANBI registratienummer is: 803465324