Het bestuur van onze stichting

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij maken ook onderdeel uit van het algemeen bestuur welke aangevuld wordt door vier algemeen bestuursleden. De communicatie met het bestuur verloopt via het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Geer Zwaan - van Gelder
Chris van Helden
Ingrid den Braven

Leden algemeen bestuur:

Kees de Valk
Willem van Gilst jr.
Carla van Noorloos
VACATURE