Onze organisatie

Ons beleid stoelt op de missie 'Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst'. In dit kader richten wij onze activiteiten ondermeer op informatieverstrekking, rondleidingen en het beheren van een zeer uitgebreid foto-archief.

Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit ruim 42.000 foto's, opgeslagen in ladekasten en gearchiveerd op onderwerpen als wijk, straat, bedrijven, winkeliers, families en scholen.

De start van onze verzameling ligt in 1994 toen de collectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families.
Anton Bruinzeel, zijn vrouw Dingena Mout en hun huisvriend Jan van den Berg stelden vanaf 1976 jaarlijks een fraaie foto-expositie samen van de verkregen foto’s in buurthuis Centrum Charlois aan de Katendrechtse Lagedijk. Het waren druk bezochte tentoonstellingen, die mede door de medewerking van buurthuisdirecteur Jac. Nefkens uitgroeiden tot een enorm succes.

De groei van ons fotoarchief van 5.000 tot ruim 42.000 foto’s is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een vrijwilligersgroepje, dat al jarenlang bezig is met het reproduceren, rubriceren en catalogiseren van alle foto's.
De fotonegatieven van de vaak unieke opnamen zijn buiten ons pand opgeslagen en nagenoeg alle foto's zijn gescand en opgeslagen in digitale bestanden. De backups van deze fotobestanden zijn uiteraard ook op een andere plek ondergebracht.