Over ons

onze organisatie

ONZE MISSIE

ANBI

BESTUUR

FINANCIËN

Ons beleid stoelt op de missie ‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst’. In dit kader richten wij onze activiteiten onder meer op informatieverstrekking en – verzameling en het beheren en vergroten van een zeer uitgebreid foto-archief. 

Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit zo’n 50.000 foto’s, opgeslagen in ladekasten en gearchiveerd op onderwerpen als wijk, straat, bedrijven, winkeliers, families en scholen et cetera, waarvan ook veel materiaal digitaal beschikbaar is.

De start van onze verzameling ligt in 1994 toen de toenmalige collectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloisse families.
Anton Bruinzeel, zijn vrouw Dingena Mout en hun huisvriend Jan van den Berg stelden vanaf 1976 jaarlijks een fraaie foto-expositie samen van de verkregen foto’s in buurthuis Centrum Charlois (het oorspronkelijke Charloisse Volkshuis) aan de Katendrechtse Lagedijk. Het waren druk bezochte tentoonstellingen, die mede door de medewerking van buurthuisdirecteur Jac. Nefkens uitgroeiden tot een enorm succes.

De groei van ons fotoarchief van 5.000 tot deze 50.000 foto’s van nu is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een vrijwilligersgroep, die al jarenlang bezig is met het reproduceren, rubriceren en inventariseren van alle foto’s.
De fotonegatieven van de vaak unieke opnamen zijn goed beschermd en nagenoeg alle foto’s zijn tevens gescand.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting Historisch Charlois (SHC) is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat SHC geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die SHC een schenking doet, kan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Er geldt een aantal regels om de ANBI-status te behouden. Zo moet voor iedereen duidelijk zijn wie de bestuursleden van de stichting zijn en er moet op de website inzicht worden gegeven in de financiële situatie van de stichting.
Ons ANBI registratienummer is: 803465324

BESTUUR

Functie momenteel vacant

Voorzitter

We werken op de stichting onder elkaar met een goed team.

Willem van Gilst jr.

(Secretaris-penningmeester (en CEO) voor de stichting) Willem van Gilst jr. groeide op binnen de dorpskern van Oud-Charlois, woonachtig boven vishandel Kegge en ook oma Roukens en haar broer op de Wolphaertsbocht 73c in 1 van de eerste Rotterdamse panden die na de annexatie van het oorspronkelijke dorp Charlois door de grotere stad Rotterdam tegen het dorp werden aangebouwd en woonde later in familieverband tevens een lange periode op Carnisse binnen de diverse nieuwbouwcircuits van Rotterdam-Zuid met veel vriendschappen in Zuidwijk en Pendrecht. Op Oud-Charlois bezocht hij ooit de kleuterschool in de Gouwstraat samen met o.a. Marjan Lindhout (kleindochter van de bekende Charloisser Piet Lindhout) en daarna de Prins Willemschool waar vroeger ook de kinderen van de beide schippersbroers Blom les hadden (o.a. bekend van de legende rond de zeer oude Charloisse veerdienst van voorheen),.zoals zoveel kinderen van andere bekende Charloissers met wie Willem ook ooit dikke kameraden was. Hij is tevens een directe achterneef van de beroemde Charloisse drogisterijfamilie Mout van vroeger. Willem is daarnaast reeds jarenlang hoofdredacteur en persoonlijk verantwoordelijk voor het tegenwoordig vrij populaire magazine 'Ons Charlois', waarvan hij er nu zo'n 20 in elkaar heeft gezet. In de winkel is het verkrijgbaar bij boekhandel Donner op de Coolsingel. Het blad ligt ook altijd in de grote bibliotheek van Rotterdam, waar het graag gelezen wordt (en het stadsarchief archiveert het tegenwoordig).

FINANCIËN

Op deze pagina vindt u de meest recente uitgave van onze begroting. Op dit moment betreft dit de begroting van 2024 in samenhang met allerlei nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn.

Beloningsbeleid

Alle functies binnen onze organisatie worden door vrijwilligers bekleed. Zij ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij de Stichting Historisch Charlois. Wel kunnen kosten, die gemaakt zijn in het kader van de uit te voeren werkzaamheden, gedeclareerd worden met overleg van betaalbewijzen. Gereden ‘zakelijke’ kilometers worden vergoed tegen een bedrag van € 0,19 per kilometer.

Stichting Historisch Charlois heeft in haar decennia lange bestaan (1994 -heden) al diverse locaties gekend. Sinds de laatste jaren is ons supergezellige onderkomen echter de Kaatsbaan 6, midden in de historische kern van Oud Charlois.

In ons pand, volgens het kadaster daterend uit 1873 (maar je hoort ook geregeld het jaar 1871 noemen), was het vroegere postkantoor van de toen nog zelfstandige gemeente Charlois gevestigd. Het gebouw naast het vroegere postkantoor was het voormalig gemeentehuis van Charlois. Beiden stonden vroeger met elkaar in verbinding. Het hoorde bij elkaar en is van dezelfde bouwstructuur. (Wij denken dat het complex als geheel is gebouwd russen 1871 en 1873.) De gemeente Rotterdam heeft later aan voornamelijk het raadhuisgedeelte van het historische complex diverse wijzigingen aangebracht toen het eenmaal politiebureau werd. (Er waren immers politiecellen nodig en ook een gaskamer waar dieren konden worden afgemaakt. Op de stichting hebben we daar allemaal historische documenten van en zo meer.)

Voor de bouw van dit Charloisse gemeentehuis met haar aangrenzende postkantoor stond op deze plek een ooit door brand verwoeste boerderij, genaamd  ‘De Bouwman’. Dit was een feestboerderij, een soort herberg. De eigenaar was namelijk kastelein van beroep. Die ‘Bouwman herberg’ is dus ooit in de fik gevlogen. Misschien tijdens een feest. Daarna kon op die positie het nieuwe raadhuis van het dorp worden gebouwd.

Het is heden ten dage misschien moeilijk voor te stellen, maar Charlois had vroeger een landelijk, dorps karakter met boerderijen, tuinderijen en weilanden. Eigenlijk net als de bekende dorpen in de Hoeksche Waard zoals Piershil en Goudswaard dat in de huidige tijd nog steeds zijn.

In 1895 werd het dorp Charlois geannexeerd door de gemeente Rotterdam en verloor zij haar zelfstandigheid. Het oude postkantoor heeft dienst gedaan tot 1930. In het jaar 1933 verschijnt er nog een krantenartikel over
Kaatsbaan 6, waarin te lezen is dat het gebouw voor de duur van 2 jaar verhuurd werd aan de heer J. van de Poel voor de som van fl. 320,00 per jaar en verdere overeenkomende voorwaarden. 

Vandaag de dag is het pand in eigendom van Gebr. Kop Jansen Onroerend Goed B.V. en zijn wij, de Stichting Historisch Charlois, huurders van het pand. Het gebouwtje was een periode een gemeentelijk monument en droeg het schildje ‘Gemeentelijk monument, Rotterdams erfgoed’. Dit is later echter gewijzigd door de gemeente Rotterdam in ‘Beeldbepalend Object’. En meer dus niet. Ons mooie schildje is daarom helaas weggehaald om deze reden.