Raadfoto "Ons Charlois"

Huidige raadfoto (77)

Wat is de naam van deze straat, laan of weg in Charlois?
Stuur uw oplossingen, eventueel vergezeld van uw herinneringen of bijzonderheden voor 31 oktober 2018 onder vermelding van:
'raadfoto 77' per mail naar redactie@historisch-charlois.nl of per post t.a.v. redactie Ons Charlois.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, want onder de inzenders met de juiste oplossing wordt een boek over Charlois
verloot.