Raadfoto

Raadfoto

Weet u het antwoord?

Stuur uw oplossing eventueel vergezeld van uw herinneringen of bijzonderheden voor 1 februari 2022 naar,

raadfoto@historisch-charlois.nl  

of naar ons huisadres   info@historisch-charlois.nl  

of per post t.a.v.   redactie Ons Charlois   onder vermelding van raadfoto 90.

Welk voor Charlois beroemd doorkijkje zien we hier?

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, want onder de inzenders met de juiste oplossing wordt een boek over Charlois verloot.