Word donateur

Donateurs ontvangen in maart, juni, september en december het blad. Minimale donatie per jaar is € 17,50 binnenland, € 27,50 binnen Europa, € 38,00 buiten Europa. Losse nummers zijn in overleg verkrijgbaar op onze locatie. Nabestellen van oude edities is mogelijk.

Wilt u donateur worden van de stichting, stuur ons dan een mailtje met uw gegevens naar:

info@historisch-charlois.nl

Met als onderwerp:   Nieuwe Donateur

De volgende gegevens hebben wij nodig:

Voornaam   (mag ook titel en/of voorletter(s) zijn)

Achternaam

Adres met huisnummer en eventuele toevoeging

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

En uw IBAN-nummer